Nowy rząd powinien ZAJĄC SIĘ poważnymi sprawami, o nie nie dyskutować o pomysłach w Telewizji ministro Macierewicza, Który BAWI Publiczność tematami odgrzewanymi z Czasów Zimnej wojny. 
Słaba pozycja polskiej złotówki i spadki notowań Warszawskiej Giełdy na rzeczywiste Problemy. Nie mozna prowadzić Polityki zagranicznej kierując SIĘ historycznymi uprzedzeniami i osobistymi urojeniami, tworząc atmosfere zagrożenia ZE wschodu i zachodu Europy. Zagrożeniem dla Polski żart naiwność elit Politycznych i brak profesjonalnego przygotowania zrobić kierowania państwem. Za Dużo W POLSCE JEST rozgadanych politykierów, A za Mało Inżynierów .. Nie TYLKO warszawska giełda Traci na Wartości. CENY lepki i Spadaja Złota. Konwencjonalana energia tanieje na POLITYCY chca wprowadzic droga Zielona energie. Ekonomia da im Lekcje.  Przecież nawet największe na świecie ośrodki finansowo-giełdowe (czytaj spekulacyjne) i żadne, choćby nawet największe wzrosty indeksów na giełdzie nie tworzą nic realnego, a tylko konsumują energię, a więc wszelakie zyski z giełdy i generalnie ze spekulacji finansowych powinny być odejmowane od PKB. A wtedy okazało by się, że realna gospodarka UK jest niewiele większa niż realna gospodarka Polski i że drogą do poprawy gospodarki jest likwidacja giełdy i zakaz spekulacji finansowych. Przecież akcje można sprzedawać i kupować bez giełdy, n.p. poprzez specjalne urzędy, które dbały by o to, aby akcje były instrumentem inwestowania a nie spekulowania, n.p. poprzez zakaz sprzedaży akcji w ciągu 365 dni od momentu ich nabycia.