Do kształtowania parametrów powietrza w budynkach wielopomieszczeniowych typu hotele, biurowce stosowane są systemy klimatyzacyjne o dwustopniowym uzdatnianiu powietrza z klimakonwektorami indukcyjnymi bądź wentylatorowymi. W systemach tych można wyróżnić urządzenia centralne oraz urządzenia (aparaty) indywidualne. W urządzeniach centralnych przygotowywane jest zasadniczo powietrze zewnętrzne, którego zadaniem jest zapewnienie wymaganych warunków higienicznych oraz wilgotnościowych w zakresie komfortu cieplnego. Powietrze to o podobnych parametrach doprowadzane jest do poszczególnych pomieszczeń klimatyzowanych w całym budynku lub wydzielonych jego stref