nawiewniki

January 8, 2012
W przypadku wykorzystywania nawiewników do nawiewania strumienia poziomego szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie się ich w warunkach nawiewu nieizotermicznego. Nawiewnik o stałej konstrukcji zaprojektowany do nawiewania poziomo strumienia powietrza o temperaturze niższej od powietrza w pomieszczeniu (odbierającego zyski ciepła) spełni prawidłowo swoje zadanie tylko w przypadku wykorzystania go do chłodzenia pomieszczenia. Jeżeli nawiewnik taki pracować by miał w przypadku ogrzewania powietrznego hali, to na skutek działania sił wyporu jego skuteczność wyraźnie zmaleje, a w ekstremalnym przypadku strumień w ogóle nie wejdzie do strefy pracy, nie mogąc tym samym spełnić właściwej funkcji wentylowania pomieszczenia. 
   Analogiczna sytuacja nastąpi w przypadku doboru nawiewnika dla warunków ogrzewania, kiedy to do strefy pracy wprowadzany jest strumień o temperaturze wyższej od temperatury powietrza otaczającego. Wykorzystując ten sam nawiewnik do chłodzenia pomieszczenia spowodujemy, że na skutek naturalnej tendencji do opadania zimniejszego powietrza energia strumienia zostanie zwiększona i dojść może w strefie pracy do zjawiska przeciągu. 
   W obecnej sytuacji rynkowej mamy do czynienia z coraz krótszymi okresami realizacji obiektów, co w konsekwencji wymusza na projektantach zwiększenie tempa przygotowania dokumentacji. Wykonane pod presją czasu obliczenia i rysunki są niekiedy przejmowane i przekazywane bezpośrednio na budowę, co zapewnić ma ciągłość w realizacji inwestycji. 
   W przypadku krajów o ustabilizowanej gospodarce, rozwiązaniem problemów związanych z właściwym doborem nawiewników okazały się doradcze firmy inżynierskie. Firmy takie wyposażone są w materiały informacyjne, dysponują odpowiednio przeszkolonymi kadrami, powiązane są także często z silnymi producentami nawiewników. Producenci tacy posiadają własne zaplecze naukowo - badawcze lub też współpracują ze znaczącymi ośrodkami badawczymi, np. uczelnianymi. Uzyskuje się wtedy pewność, że nawiewniki (zbadane i opisane charakterystykami w warunkach rzeczywistych) osiągną deklarowane i oczekiwane parametry. 
   W przypadku zaistnienia wątpliwości inwestora co do skuteczności systemu, możliwe jest przeprowadzenie pomiarów i wizualizacji w warunkach jego pracy wraz z ostateczną oceną jego efektywności oraz zgodności z projektem. Zaprojektowany w sposób prawidłowy system rozdziału powietrza w pomieszczeniu pozwoli na zastosowanie mniejszych urządzeń biorących udział w przygotowaniu powietrza (takich jak centrale klimatyzacyjne), a co za tym idzie na obniżenie kosztów instalacji klimatyzacji. 

   Osiowo - symetryczny strumień powietrza wypływający z otworu o przekroju okrągłym może być według źródeł literaturowych podzielony na cztery strefy o indywidualnej charakterystyce spadku prędkości osiowej strumienia. 
   Są to: 
- Strefa początkowa strumienia, w której prędkość osiowa pozostaje stała w rdzeniu strumienia mającym charakterystyczny kształt stożka. 
- Strefa przejściowa strumienia. 
- Strefa podstawowa strumienia, w której prędkość osiowa spada, zmieniając się w odwrotnej proporcji od odległości od nawiewnika 
- Strefa zamierania strumienia, w której prędkość osiowa maleje szybko do prędkości powietrza w pomieszczeniu. Ta część strumienia decyduje o warunkach jego wejścia do strefy pracy. 
 

wentylacja

January 8, 2012
  Fluidyzacja znalazła zastosowanie głównie w dwóch działach klimatyzacji, a mianowicie: 
a) oczyszczaniu powietrza, 
b) nawilżaniu powietrza. 

   Intensyfikację procesów wymiany ciepła i masy klimatyzacji w porównaniu z klasycznymi komorami zraszania osiągnięto przez zastosowanie wypełnienia zaburzającego przepływ cieczy i gazu, co pozwoliło uzyskać: 
- zwiększenie powierzchni kontaktu cieczy i gazu, 
- zwiększenie współczynników wymiany ciepła i masy. 

   Poszukując nowych...

Continue reading...
 

Categories

Recent Posts

Blog Archive

Make a Free Website with Yola.